برخی از تجربیات و فعالیت‌های صورت گرفته توسط این مرکز

قرارداد همکاری با شرکت مپرا در طراحی و مشاوره سیستمهای کنترل تردد خطوط متروی تهران و سایر شهرها

همکاری با شرکت صنام در طراحی و نظارت نصب دربهای سامانه هواسازهای خط 4 متروی تهران

همکاری با شرکت مپرا در طراحی و مشاوره دربهای سامانه هواسازهای خط 3 متروی تهران

طراحی و ساخت انواع قطعات و مجموعه‌های شیت متال جهت تولید رک ، کیوسکهای عابر بانک ، کیوسک اطلاع رسانی و دستگاههای تهویه